ƆKYERƐKYERƐNI ERIC WIREKO’S EDUCATIONAL PROGRAMS FOR BASIC LEARNERS WHILE AT HOME

6
604
ƆKYERƐKYERƐNI ERIC WIREKO'S EDUCATIONAL PROGRAMS FOR BASIC LEARNERS WHILE AT HOME

ƆKYERƐKYERƐNI ERIC WIREKO’S EDUCATIONAL PROGRAMS FOR BASIC LEARNERS WHILE AT HOME✍️✍️✍️✍️


GHANAIAN LANGUAGE & CULTURE ( AKUAPEM TWI ) – J.H.S 1


ƆFA 1
OSUSUKYERƐW (COMPOSITION)- 30 MARKS


1. Fa nsɛmfua ɔha ne aduonum 150 anaa nea ɛboro saa Kyerɛw nea edidi so yi mu abiɛsa

a. Kyerɛw nea memeneda biara woyɛ.

b. Kyerɛw fa ayɛsɛm/abasɛm a wate pɛn ho.

c. Kyerɛw krataa kɔma w’agya na ka nneɛma a wuhia wɔ wo sukuu kɔ mu nyinaa kyerɛ no.

d. Kyerɛw wo ho asɛm.

ƆFA II JHS 1
LEXIS AND STRUCTURE 20 MARKS


Bua nsɛmmisa yinom nyinaa


2.I. Kyerɛw edinnsiananmu a ɛwɔ ɔkasamu biara mu.

a. Ɔpanyin no rekasa akyerɛ wɔn.

b. Mefaa twene no so kɔɔ afum.

c. Ɔyɛ abofra pa.

d. Ɔno nkutoo na ɔkɔɔ hɔ.

e. Yɛbɛkɔ Suhum ɔkyena.

II. Fa ɔkasamu a edidi so yi mu biara kɔ dodow kabea.

f. Dua no da kwan no mu.

g. Ɔkyerɛkyerɛni no kyerɛ ade yiye.

h. Ɔkraman pɛ dompɛ yiye.

i. Aberante yi ho yɛ fɛ yiye.

j. Papa no de sika no maa wɔn.

III. Fa akyerɛw mu agyiraehyɛde a ɛfata hyehyɛ ɔkasamu biara mu.

k. Ei ade atɔ m’ani

I. Wo maame wo fie

m. Ɔkraman no, da mukaase hɔ anaa

n. Magya wɔ sika pii

o. Ɔbarima onuonyamfo no, rekasa akyerɛ Kwame Afua ne Agyei

IV. Kyerɛw edin hunu a ɛwɔ ɔkasamu biara mu.

p. Abofra no ayɛ dinn.

q. Yawda no osu tɔe yiye.

r. Fa nhoma no to ɔpon no so.

s. Merekɔ ayaresabea aba.

t. Asraafo no nyinaa de wɔn atuo agugu hɔ.

GHANAIAN LANGUAGE & CULTURE ( AKUAPEM TWI )- J.H.S 2

ƆFA I

OSUSUKYERƐW ( COMPOSITION ) – 30MARKS

  1. Fa nsɛmfua bɛyɛ ɔha ne aduonum 150 Kyerɛw nea edidi so yi mu abiɛsa.

a. Kyerɛw krataa kɔma w’adamfo na kyerɛ no adwuma a daakye wo bɛyɛ.

b. Kyerɛw dae bi a w’aso pɛn ho asɛm.

c. Kyerɛw nea kwasida biara woyɛ.

d. Kyerɛw anansesɛm bi a w’ate pɛn ho asɛm.

ƆFA II JHS 2

LEXIS AND STRUCTURE 20 MARKS

Bua nsɛmmisa yinom nyinaa ano.

2.I. Kyerɛw adeyɛ kyerɛfo asɛmfua a ɛwɔ ɔkasamu biara mu

a. M’agya bɛkɔ fie hɔ anwummerɛ.

b. Mmofra no tenaa anim pɛɛ.

c. Ɔbea panyin no kasa dodo.

d. Aboa no wuu yayaayaw.

e. Abrante no didi hamham.

II. Fa akyerɛwmu agyiraehyɛde a ɛfata Kyerɛw ɔkasamu a edidi so yi mu biara yiye.

f. Madamfo no aba ha kɔ

g. Wo ne hena

h. Kofi ee, bra ha

i. Mmofra no kae se, wɔbɛkɔ ɔkyena

j. Ɔkraman no redidi wɔ fie hɔ

III. Kyerɛw ɔkasasin ko a, ɔkasamu a edidi so yi yɛ.

k. Dii aduan no nyinaa.

l. Abofra no kyerɛɛ ne nua no ade.

m. Obi abewia me sika no.

n. Akutu yi yɛ dɛ yiye.

o. Me mmofraase na mehuu no.

IV. Kyerɛw nea wɔasensan ase biara dodow kabea.

p. Akyerɛkyerɛfo no too dwom.

q. Papa no de aduan no maa osuani no.

r. Me maame wɔ sika.

s. Abofra no dii ampesi no nyinaa.

t. Fa kuruwa no ma me.

GHANAIAN LANGUAGE & CULTURE ( AKUAPEM TWI ) – J.H.S. 3

ƆFA I

OSUSUKYERƐW ( COMPOSITION ) – 30 MARKS

  1. Fa nsɛmfua ɔha ne aduonum 150 Kyerɛw nea edidi so yi mu abiɛsa.

a. Toa eyi so, ” Yepue fii fie pɛ na osu fii ase tɔ dennennen.

b. Kyerɛw krataa kɔma wo Mansin panyin sɛ ɔmɛkasa wɔ wo sukuu afahyɛ ase.

c. Wo sukuu kɔɔ nsrahwɛ, Kyerɛw ɛho asɛm.

d. Kyerɛw fa w’abusua ho.

ƆFA III JHS 3

LEXIS AND STRUCTURE – 20 MARKS.

Bua nsɛmmisa yinom nyinaa.

2. I. Kyerɛw ɔkasamufa titiriw a ɛwɔ ɔkasamu biara mu.

a. Sɛ woto dwom no a, abofra no bɛda.

b. Mɛnsa papa tɔn nhoma, a sukuufo pɛ.

c. Kwame didi wie a, ɔbɛkɔ asɔre.

d. Ɔpɛ adesua nso, osuro sɔhwɛ.

e. Ohuu me pɛ na, ofii ase teɛteɛɛm.

II. Kyerɛw ntamgyinafo asɛmfua a ɛwɔ ɔkasamu biara mu.

f. Ɔsɔfo no ankasa na ɔbae.

g. Adekyerɛ de ɛyɛ atuwohoakyɛ adwuma.

h. Ofie no anim pɛɛ na sotɔɔ no si.

i. Oyi mmom na wobɛware no?

j. Ɛhɔ ara na asɛm no sii.

III. Kyerɛw asɛmfuakuw a asɛmfua a wɔasan ase wɔ ɔkasamu biara fra mu.

k. Akple de mempɛ.

l. Amponsah ankasa na ɔkyerɛ no hɔ.

m. Mekɔɔ hɔ nanso mankyɛ.

n. Akotɔ no hyɛ kɛntɛn no ase.

o. Boakye hyɛ ataade fɛfɛ bi.

IV. Fa akyerɛw mu agyirahyɛde a ɛfata Kyerɛw ɔkasamu biara yiye.

p. Wɔde anwummere yi agodi no akɔhyɛ 10 40

q. Gyasi de akutu no maa wadamfo no

r. Kwame rekɔ asɔre no na Abena ada

s. Wɔreba anaa

t. Papa no kae se, ɔbɛkɔ Fida.

Awurade Onyankopɔn nka obi biara ho🙏🙏

Ɔkyerɛkyerɛni Eric Wireko
Ghanaian Language & Culture (Akan)

0 0 vote
Article Rating

Leave a Reply

6 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

… [Trackback]

[…] Find More on to that Topic: manuelnewsgh.com/ɔkyerɛkyerɛni-eric-wirekos-educational-programs-for-basic-learners-while-at-home/ […]

trackback
1 month ago

… [Trackback]

[…] Find More Info here to that Topic: manuelnewsgh.com/ɔkyerɛkyerɛni-eric-wirekos-educational-programs-for-basic-learners-while-at-home/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Find More on to that Topic: manuelnewsgh.com/ɔkyerɛkyerɛni-eric-wirekos-educational-programs-for-basic-learners-while-at-home/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Read More to that Topic: manuelnewsgh.com/ɔkyerɛkyerɛni-eric-wirekos-educational-programs-for-basic-learners-while-at-home/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Read More on on that Topic: manuelnewsgh.com/ɔkyerɛkyerɛni-eric-wirekos-educational-programs-for-basic-learners-while-at-home/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] There you can find 74721 additional Info to that Topic: manuelnewsgh.com/ɔkyerɛkyerɛni-eric-wirekos-educational-programs-for-basic-learners-while-at-home/ […]